Tréninky organizujeme ve dvou semestrech:

  • květen – říjen na otevřených dvorcích (letní)
  • listopad – duben v tenisové hale (zimní)

Tenisová škola neprobíhá v době školních prázdnin v červenci a srpnu a vánočních svátcích.

Tréninky organizujeme ve skupinách. Absence na tréninku se nenahrazuje. Při dlouhodobé nemoci nebo zranění náhrady jednotlivé řešíme. Požadavky na individuální tréninky se sjednávají přímo s trenéry. V letním semestru rozhoduje o hře podle počasí trenér. Při zrušení hodiny se trénink nahrazuje. Školné je třeba zaplatit do první hodiny tréninku na celé období, jinak je žák z tréninku vyřazen. Trenér je pro jednotlivé skupiny přidělen. Na dvorci nesmí být při tréninku rodiče přítomni. Hodina trvá 55 minut a 5 minut je na úpravu dvorce.

Ceník školného letního semestru 2016

Žáci ve skupině1 x týdně celkem 13 hodin2 x týdně, celkem 26 hodin
41.600 Kč3.100 Kč
32.100 Kč4.100 Kč
23.100 Kč6.100 Kč
16.100 Kč12.100 Kč

Počty žáků ve skupině určujeme podle přání nebo za souhlasu rodičů. Preferujeme však skupiny se čtyřmi žáky. Po zaplacení školného vzniká členům tenisové školy možnost používat tenisové dvorce bez jakýchkoliv dalších poplatků a přijít si zahrát i s rodičem či jiným členem Tenisové školy, pokud nejsou obsazeny dvorce běžnými členy klubu.

Přihlášky do školy příjímáme pro všechny věkové kategorie. Žáky od 5-ti let i dospělé zájemce po celý rok.

Kontaktní číslo: Walter Schiel – 608 964 294