Dne 27.5.2017 v 18 hod. proběhne v naší klubovně výroční schůze LTC Děčín. Tímto srdečně zveme všechny naše členy. Následně proběhne zahajovací večírek sezóny, kde hudbu obstará známý DJ Majk Schrak