Členské a hrací příspěvky zůstaly stejné jako v loňské sezoně.

Dospělí - celodenní3.000,- Kč
Dospělí - dopolední2.100,- Kč
Dorost do 18 let2.000,- Kč
Žactvo do 14 let1.500,- Kč
Děti z TŠ od 13 let800,- Kč
Licence trenérů7.000,- Kč
Pronájem skříňky na 1 sezónu200,- Kč

Úhradu členských poplatků můžete provést po otevření kurtů každé pondělí od 17 hodin u paní Marie Špánkové – tel.: 608 078 850; email: mariespankova@email.cz.

Úhradu členských poplatků proveďte nejpozději do 30.4.2016 !!!